Bli økonomisk uavhengig

Bli økonomisk uavhengig

Ved å spare konsekvent kan man bli finansielt uavhengig i løpet av 10 år. Hemmeligheten er rentes-rente effekten som etter hvert gir store utslag på avkastningen. Dette er kanskje den enkleste måten for folk flest å bli rik, men det betinger en ny måte å tenke om penger, økonomi og livsstil.

Undertegnede har fulgt en del andre blogger på nettet som handler om personlig økonomi. Det er spesielt en blogg som har fått en del innflytelse på min hverdag og hvordan jeg ser på livet, penger og investeringer. Jeg tillater meg derfor å anbefale den her:

http://pengeblogg.bloggnorge.com/

Bloggeren bak Pengeblogg skriver å ha som mål å bli finansielt uavhengig ved å kunne leve på avkastningen fra sine investeringer. Det er mange som skriver om hvordan bli rik, men det som skiller Pengeblogg fra mange andre er at denne også tar for seg en del andre viktige aspekter som livsstil, psykologi, fokus på å nå målet, gjøre ting som fungerer i praksis etc.

Det er mange måter å bli rik på og mange som kommer med velmenende råd. Når jeg snakker med folk flest, eller leser på nettet og i media ellers, så er det mitt generelle inntrykk at rådene handler om å starte egen bedrift, bli en superblogger, drive nettverksalg eller bli fotballproff. Dette er råd som sikkert kan gi høy inntekt dersom man står på og lykkes, men jeg vil likevel påstå at dette er ganske krevende veier å gå. I praksis er det bare et fåtall som lykkes her.

Alternativ vei til uavhengighet

Det finnes en annen vei til å bli finansielt uavhengig, og det er den veien som Pengeblogg har valgt; redusere forbruket, spare og investere jevnt over flere år. Ved å gjøre dette konsekvent kan man bli finansielt uavhengig i løpet av så lite som 10 år, kanskje enda raskere. Og det ganske tidlig i livet!

Men så er det en litt «tricky» bit her, det må spares mye! Mange økonomiguruer sier det er flott å legge av 10% av lønnen, men det blir for lite. Jeg vil påstå at de fleste er i stand til, og uten spesielle anstrengelser, å spare 20-30% av netto lønn. Og tar man virkelig grep så er 50% og enda høyere også mulig. Prinsippet er å bruke mindre enn man tjener og investere overskuddet i noe som gir høyere avkastning enn inflasjonen. (Skattekostnad og andre investeringskostnader må også hensyntas). Jo mer man sparer og høyere avkastning, jo raskere kan man nå målet med å bli finansielt uavhengig.

Rentes-rente

Den store hemmeligheten ligger i rentes-rente effekten. Denne får etter noen års jevn sparing en formidabel effekt. I tabellen under er det satt opp et eksempel med månedlig sparebeløp på 10.000 kroner, som antas å være 30% av netto gjennomsnittslønn.

Det antas aksjeinvesteringer klarer å gi 15% avkastning, som re-investeres. Etter 5 år er avkastningen like stor som sparebeløpet. Og etter 10 år er avkastningen blitt så høy at det kanskje er nok til å kunne leves av. Mer info om aksjeinvestering på våre temasider.

Antall år Årlig sparing Formue Årlig avkastning 15%
1 kr 120.000 kr 120.000 kr 18.000
2 kr 120.000 kr 258.000 kr 38.700
3 kr 120.000 kr 416.700 kr 62.505
4 kr 120.000 kr 599.205 kr 89.880
5 kr 120.000 kr 809.085 kr 121.362
6 kr 120.000 kr 1.050.448 kr 157.567
7 kr 120.000 kr 1.328.015 kr 199.202
8 kr 120.000 kr 1.647.218 kr 247.082
9 kr 120.000 kr 2.014.301 kr 302.145
10 kr 120.000 kr 2.436.446 kr 365.466

Vel, er så en sparerate på 30% realistisk? For den som ikke sparer eller sparer svært lite, må vesentlige grep gjøres. Sparer man 10%, så bør målet straks være å finne ut hvordan man kan øke dette til 15%. Er man allerede på 15%, så bør man tilstrebe 20% osv. Å gå direkte fra 0 til 30% er nok urealistisk for de fleste. Men å øke spareraten litt etter litt, er fullt mulig. De første prosentene går som regel greit, etterhvert må mer omfattende grep gjøres. Kanskje har du to biler og kan klare deg med en? Kanskje har du båt eller hytte du bruker lite?

Ny livsstil og nye holdninger

Jeg vil påstå at dette egentlig handler om å tenke nytt om hvordan man ønsker at livet skal være i en ikke alt for fjern fremtid, sette seg nye mål og få et nytt fokus. Mitt inntrykk er at de fleste bruker opp alt dem tjener og sparer ingen ting. Folk flest lever med ideen at man må jobbe til man blir 67 og deretter blir man pensjonist. Ideen om at man ved å spare og investere fast kan bli finansielt uavhengig, og det i løpet av relativt få år, ser ut til å være helt ukjent i landet.

Jeg vil også påstå at dette handler om hvordan vi betrakter penger. Om du tar frem noen kroner fra lommeboka, hva tenker du først på? Tenker du disse pengene kan bringe deg en opplevelsesrik tur til syden, eller skaffe deg en ny bil eller en god kaffe-latte? Kanskje har du lyst på ny sofa og ønsker å spare til dette? Eller tenker du at dette kan investeres og gi en avkastning? Hva du tenker vil trolig avgjøre hva du bruker dem på. De fleste av oss har en jobb og lever av det vi tjener der. Hva om vi i stedet for å jobbe for pengene, heller tenker at vi bør la pengene jobbe for oss?

Min egen erfaring

Jeg har nok selv vært ganske gjennomsnittlig dårlig på sparing. Jeg er utdannet ingeniør og i starten av min arbeidskarrière brukte jeg alt jeg tjente, kjøpte dyr bil og mye annet unyttig dill. Sparing og investering var aldri et tema. Konseptet med å investere for å bli økonomisk uavhengig var i min verden totalt ikke-eksisterende. Det har vært en ganske lang vei å gå fra å være finansielt uvitende til å bli nysgjerrig på aksjer, begynne å spare litt, investere og få erfaring med gevinst og tap, lære mer og gradvis utvikle interessen for finans og økonomi.

Jeg har spart og investert i en del år nå. I starten hadde jeg ikke noe spesielt mål med sparingen, men det siste året, etter å ha fulgt en del blogger som handler om å bli økonomisk uavhengig, har dette fått meg til å reflektere over egen livssituasjon, jobb og økonomi. Fra å investere kun med formål å få avkastning, investerer jeg nå med mål å kunne bli økonomisk uavhengig. Det har påvirket mye for hvordan jeg tenker og handler.

I starten sparte jeg 10% av utbetalt lønn, men etter å ha tatt relativt enkle grep har jeg økt dette til 30%. Jeg ser jeg fremdeles har ytterligere muligheter til å kutte utgifter, forhandle på forsikringer og renter, legge om forskjellige vaner, begynne sykle til jobben og dermed øke spareraten til 50%. Jeg har en relativt gammel bil og denne fungerer helt utmerket. Jeg kunne kvittet meg med den, men pga av stedet jeg bor velger jeg av praktiske årsaker å beholde den. Jeg eier min egen leilighet (dvs banken eier halvparten), men har bevisst valgt å ikke bruke så mye på oppussing eller nye møbler. Jeg vil likevel si at til tross for at jeg sparer mye, er jeg ikke gjerrig og spandere gjerne en runde på pubben blant venner eller besøker en restaurant. Men jeg gjør det ikke hver helg.

Målet er å bli finansielt uavhengig, og om alt går etter planen vil jeg nå dette i løpet av 4-5 år. Jeg gleder meg til den dagen det inntreffer. Om du ikke har tenkt slike tanker før, oppfordrer jeg deg til å begynne å leke litt med den tanken.

I tillegg til nevnte blogg, lister jeg opp noen andre blogger fra inn- og utland, som jeg synes er veldig interessante å lese:

http://pengeblogg.bloggnorge.com/

http://www.finansnerden.no/introduksjon-hvordan-bli-okonomisk-uavhengig/

http://www.mrmoneymustache.com/

http://moneyboss.com/

http://jlcollinsnh.com/

http://lackingambition.com/