Category Archives: Samfunn

President Trump skaper optimisme

President Trump skaper optimisme

USAs President, Donald Trump, holdt en overraskende bra tale i Davos. Mens mange andre medier i Norge er negativt forutinntatt, ikke ser innholdet og hva det bringer med seg, viser videoen en president som skaper fremtidsoptimisme og velstand blant amerikanerne. Det er ingen tvil at USA har skiftet gir og tar ledelse i verdensøkonomien. Dette… Les mer

Robotene gir økt velstand

Robotene gir økt velstand

Det har den siste tiden vært flere innslag i media som omhandler automatisering og robotisering av samfunnet. Mange er bekymret for at dette kan gi massearbeidsledighet, da disse vil kunne overta arbeid som utføres av mennesker. En annen bekymring, er at bedriftseiere ved å bytte ut ansatte med roboter vil spare penger, og dermed bli… Les mer

Hva skaper vekst og velstand?

Hva skaper vekst og velstand?

Det har vært mye debatt i media angående medarbeidere som tar tidlig helg for å dra til hytta. Dette skal angivelig sette næringslivet og velferdsstaten i fare. Er dette tilfelle? Vi kaster oss inn i debatten og prøver å få frem litt fornuft i alt mediasirkuset. Det begynte med utspill i diverse aviser som her i Aftenposten. Norge… Les mer

Norge blir et stadig bedre land å investere i

Norge blir et stadig bedre land å investere i

Norge blir et stadig bedre land å investere i Økonomisk frihet er en grunnleggende rett ethvert menneske har for å kontrollere hans eller hennes eget arbeid og eiendom. I et økonomisk fritt samfunn så står enkeltpersoner fritt til å arbeide, produsere, konsumere og investere slik de vil, og friheten er beskyttet av landet. I økonomisk frie samfunn tillater myndighetene… Les mer

Papirflyttere skaper også verdier

Finansbransjen har en viktig oppgave med å skaffe kapital til nye bedrifter og industriprosjekter. En viktig kriterier her er å velge ut de prosjektene som har best forutsetting for å lykkes. Det er investorer som baserer seg på fundamental analyse som i hovedsak utfører denne oppgaven. Slike investorer spiller derfor en viktig rolle i samfunnet.… Les mer