Eksempel på value investing strategi

Eksempel på value investing strategi

Det er mange tilnærminger til value investing. Noen holder en liten portefølje og er 100% investert i 1-5 selskaper, mens andre er mer komfortabel med å holde en større portefølje, gjerne 20-30 selskaper, eller å ha en mye mindre prosentandel av sin kapital investert, og vente på muligheter til å kjøpe billige aksjer basert på statistiske data.

Utvikling av en strategi Gjennom 10-15 års erfaring innen investeringer har jeg kommet frem til at jeg trives best med å holde en diversifisert portefølje, basert på value parametre, og i perioder holde en stor del av porteføljen utenfor aksjemarkedet. Min hovedstrategi er å unngå tap av kapital, og så får oppsiden komme av seg selv. Men andre medlemmer i fundamentalanalyse.no har mer fokuserte strategier, og ser mer på kvalitative analyser etc.

Tidshorisont Når jeg kjøper en aksje så har jeg en tidshorisont på ca. 3-5 år. Dvs. jeg forventer det vil ta 3-5 år før jeg tror at aksjen vil nå den prisen jeg er ute etter. Når jeg kjøper en aksje så ser jeg typisk for meg at den potensielt kan stige 50-100 prosent i løpet av den perioden. Når jeg først har bestemt meg og kjøper en aksje, så er jeg ikke så opptatt av hvordan markedet priser aksjen det neste året. Men det kan være interessant å sjekke fra tid til annen for å se om markedet gir meg en mulighet til å kjøpe mer av aksjen til en enda lavere pris.

Kjøpe upopulære aksjer Jeg liker å kjøpe aksjer som har falt ned mot nye lave nivåer, typisk fordi bransjen har et problem, eller at bedriften opplever utfordringer. Dette er aksjer som er upopulære i markedet, og som mange profesjonelle investorer styrer unna. I tillegg tør mange investorer ikke kjøpe slike aksjer for sine klienter, fordi de er i en fallende trend, og vil sannsynligvis falle videre og gi tap i porteføljen. Jeg prøver å finne slike upopulære aksjer som selges billig, og så sitte på dem til en eller annen katalysator gjør at de “kommer på moten” igjen.

Fallgruver å unngå Det gjelder å undersøke selskapet nok til at man føler at dette er et midlertidig problem, ikke et permanent problem, og at firmaet vil komme gjennom perioden på en god måte. Et typisk problem når man kjøper fallende aksjer er at man kjøper for tidlig. På grunn av dette er det en fordel å starte med en posisjon, og øke den med flere kjøp hvis aksjen faller videre. Så man må ha gjort seg opp en mening på forhånd at man gjerne kjøper mer hvis aksjen blir enda billigere, så sant man ikke innser at man har gjort en feil i utgangspunktet. Fremgangsmåte for å finne case Jeg bruker FA-Plot til å screene etter aksjer. Jeg begynner som regel med en cross-screen på pris/bok og earnings yeld. Det vil si de aksjene som scorer best på kombinasjon earnings yield (invers p/e) og pris/bok (p/b). Jeg går så gjennom de 30-40 øverste aksjene på listen. Disse vil variere fra måned til måned. Jeg ser typisk etter aksjer med lav p/e verdi, samtidig som de har lav p/b verdi. Jeg ønsker aksjer som har vært solgt i markedet for høyere p/b verdier i tidligere år. Dette gir en viss sikkerhetsmargin, og dersom aksjen faller enda mer, er det en reel sjanse for at selskapet kan bli kjøpt opp av et annet selskap. Jeg ser over finansielle ratios for hver enkelt aksje, og ønsker også at de gir stabilt utbytte, og ideelt sett at de har en høy ROA/ROCE. Jeg ønsker god stabilitet i inntening, samt at selskapet har lite gjeld. Jeg ser etter selskaper med debt/asset ratio under 0.5. I og med aksjen typisk er inne i et dårlig marked eller har et problem, så ser jeg etter aksjer som ikke har for store forpliktelser. Dersom de har for stor gjeld er det en fare for at de kan gå konkurs dersom utviklingen forverrer seg. Derfor er det viktig å se på gjeldsstrukturen. Selskapet bør også være av en viss størrelse.

Kjøps strategi Dersom jeg finner aksjer som møter kriteriene mine, så kan jeg være interessert i å investere i dem, så sant jeg ikke mener det generelle markedet er altfor høyt. Men jeg investerer aldri mer en max. 10% i et enkeltkjøp.

Vær langsiktig Man vil alltid gjøre feilkjøp, det er en del av livet. Flere av verdens beste investorer sier at hvis man er god så treffer man på 6 av 10 kjøp. Så man må være foreberedt på at man gjør feilkjøp i perioder. Det viktige er å holde seg til en strategi man er komfortabel med og ikke endre strategi. Enhver strategi som er annerledes enn å holde hele markedet vil ha perioder med underprestering og overprestering. Utfordringen er å holde følelsene utenfor og fortsette jevnt og trutt, år etter år, med en strategi som er fornuftig.

Finn en strategi som passer for deg Som nevnt er det mange strategier som kan benyttes innen value investing. Det gjelder å finne en strategi som passer deg, og som du kan holde deg til både i dårlige og gode tider.