Er det på tide med en ny gullstandard?

Er det på tide med en ny gullstandard?

Mange stater har i dag underskudd på statsbudsjettene, og slik det gjøres i dag så trengs det to «agenter» for å lage penger til å dekke underskuddet; en stat, og en sentralbank. Staten utsteder på «magisk vis» en statsobligasjon, og sentralbanken utsteder deretter på «magisk vis» en bankseddel for å kjøpe statsobligasjonen. Banken får statsobligasjonen, og staten får banksedlene. Det trengs ingen ekstra «gullreserver» for å trykke opp de nye pengene, det trengs kun papir og en printer.

Når man ser hvor forgjeldet statene er i ferd med å bli rundt omkring i verden nå så er det ganske tydelig at noe er alvorlig galt med pengepolitikken, det kan ikke være noe tvil i det. Og sentralbankene og statene er mest opptatt av å utstede enda mer gjeld, selv om det var for høy gjeld som skapte finanskrisen i 2008. Verdensøkonomien er i dag i en slik posisjon at verdens største sentralbank, den amerikanske sentralbanken, ikke engang tør å løfte Federal Funds rate fra 0 prosent til 0.5 prosent. Ingen vet hva som vil skje videre, fordi renten har vært 0 prosent i snart et tiår, og ingen vet hvilke bobler som har bygget seg opp. Dagens pengepolitikk er mer eksperimentell enn den har vært noen gang tidligere i historien. I noen land er det til og med negative renter nå, noe som var helt utenkelig frem til 2009. Hvem vet hva som vil skje videre?

Politikere burde vise større interesse og kunnskap rundt pengepolitikk. For eksempel, hvorfor har man en «dobbel standard» når det gjelder pengetrykking, der staten og sentralbanken på lovlig vis kan trykke opp pengesedler, mens hvis befolkningen gjør det samme så er det falskneri og ulovlig? Hvorfor er det ikke flere politikere som ønsker at penger skal tilhøre folket igjen, ikke regjeringene og statene? Bruker folket de demokratiske rettighetene sine? Kanskje det burde være obligatorisk for politikere å lese Adam Smiths bok «The wealth of nations», for i det minste ha en mening rundt temaet, og skape en meningsfull debatt.

Som beskrevet i boken «The Wealth Of Nations» av Adam Smith (utgitt 9. mars 1776), var penger opprinnelig ensbetydende med gull og sølv. Penger var en råvare, på lik linje med andre råvarer. De tilhørte folket. Penger var ensbetydende med en vektenhet av gull og sølv. Dersom et land manglet gull og sølv til handel, så byttehandlet man andre varer i bytte mot gull og sølv. På denne måten så kunne et land starte opp uten noen form for gullbeholdning, og likevel i løpet av en viss tid bygge opp sitt pengesystem med gull og sølvmynter.

Det er ikke tilfeldig at gull og sølv ble valgt historisk. Gull kan enkelt deles opp i små biter, og settes sammen til større kvantum. Gull er det edleste grunnstoffet i det periodiske system som egner seg som pengeenhet. Gjennom historien har gull aldri vært kastet som søppel eller blitt forlatt, gull har alltid hatt en eier, det er en universell verdi i gull. Historisk ble gull senter for handel, man kan si at gull var «solen» og handelsvarene var «planetene» som gikk i bane rundt «solen». Å bruke gull som pengestandard viste seg å fungere forbausende bra.

Kanskje kan det være på tide å innføre en ekte gullstandard igjen? For å forstå hvorfor gjeninnføring av en fullverdig gullstandard kan være løsningen for å få slutt på dagens økonomiske kaos i verden og å få ned arbeidsløsheten, så kan man se på historien og hva som har fungert tidligere. På 1800-tallet og frem til første verdenskrig så hadde man en fullverdig gullstandard i USA, man hadde gullmynter i sirkulasjon i økonomien. Sett i datidens lys, var dette en periode med svært lav arbeidsledighet, blomstrende verdenshandel, og det var enkelt for entrepenører å starte en liten fabrikk, eller en liten butikk, og bygge den opp. Markedet var helt åpent for folk som hadde talent og ville drive sin virksomhet. Gullmyntene i sirkulasjon fungerte i praksis som et «lønnsfond» for arbeiderne som utførte arbeidet i virksomhetene. Dette er selve ryggraden og styrken med å ha en gullstandard, nemlig at gullmyntene som flyter i sirkulasjon i økonomien fungerer som et lønnsfond for arbeiderene i samfunnet. Arbeiderene får betalt lønnen i gullmynter, og gullmyntene flyter så fra arbeiderene til handelsmennene og servicenæringen, gjennom kjøp og salg av varer etc. Gullmyntene fungerer som et slags lukket, stabilt økosystem, og man har da en sunn økonomi, uten kunstig pengetrykking.

For å gjeninnføre en moderne gullstandard så er det nødvendig koble gull opp mot et moderne betalingssystem. I mange tilfeller vil det ikke være praktisk å betale varer med gullmynter, og det vil være variasjon i handelsvolumet i løpet av året. Så i tillegg til gullmynter i sirkulasjon så trengs det også en form for sjekker, som har samme funksjonalitet som de såkalte «real bills» som Adam Smith beskrev i sin tid. Disse sjekkene kan ha en maksimal løpetid på 90 dager, og ved utløpstid vil de bli konvertert til gullmynter. Bitcoin og andre crypto currencies har nå kommet svært langt i utviklingen av en alternativ form for pengebetaling, der man holder kontroll på transaksjoner, som en form for en sjekk. Å koble denne teknologien sammen med en fullverdig gullstandard med gullmynter i sirkulasjon har potensiale til å bli det neste pengesystemet, en modernisert gullstandard for folket.

For mer inngående analyser rundt fordelene med gjeninnføring av en gullstandard så anbefales det å lese artiklene og ideene til Professor Antal E. Fekete. Fekete er matematiker og forsker på pengepolitikk. Han har inngående kunnskap i Austrian Economics og ideene til grunnleggeren av Austrian Economics, Carl Menger (født 23. januar 1840 i Østerrike-Ungarn).