Introduksjon til handelsstrategi

I tidligere leksjoner har vi lært hvordan vi kan finne gode selskaper av høy kvalitet og som er underpriset. D.v.s. selskaper som har god inntjening, solide finanser, bra ledelse og som selger sine produkter/tjenester i et fordelaktig marked o.s.v. Er så alt klart for å begynne å kjøpe aksjer i selskapet? Før vi begynner å handle, behøver en handelstrategi som forteller oss når vi skal kjøpe og når vi skal selge.

For å utvikle en handelstrategi, må vi forstå hvordan markedet oppfører seg. Vi vil derfor først systematisk gå gjennom hva som påvirker markedet og hvordan dette påvirker den enkelte aksje. Det er tross alt aksjene i de få selskapene som vi ønsker å eie som er av betydning for vår investering.

Langsiktighet

Som vi har lært, og sett utallige eksempler på, over tid vil aksjekursen bevege seg mot intrinsic value. Det aller viktigste med verdibaserte investeringer er derfor å kunne beregne intrinsic value, og ha en god sikkerhet for at man har beregnet den riktig. Det er også særdeles viktig at vi har sikkerhet for at intrinsic value ikke vil minke vesentlig de neste årene. Det beste er om vi klarer å se at selskapet vil øke sin intrinsic value i fremtiden, d.v.s. at selskapet utvikler seg positivt med tanke på resultatet.

[require_payment]

Det kan nesten ikke presiseres ofte nok hvor viktig det er å ha kontroll på intrinsic value. Aksjekursen vil over tid følge intrinsic value. Vet man med god sikkerhet hvordan intrinsic value vil utvikle seg i fremtiden, vil vi også tilsvarende sikkerhet klare å forutse aksjekursens utvikling for vedkommende selskap.

Dette kan riktignok ta tid før aksjekursen reagerer og beveger seg mot intrinsic value. I noen tilfeller kan det ta flere år før aksjekursen går opp, eller ned dersom aksjen er overpriset. Men før eller siden vil markedet innse at en aksje er feilpriset og korrigere dette. Korreksjonen kan komme som en sakte endring over flere år eller som en rask og voldsom endring i løpet av bare få uker. Når og hvordan korreksjonen vil forløpe er vanskelig å vite. Det eneste vi med sikkerhet kan si er at aksjen over tid vil bevege seg mot intrinsic value og at dette kan gå raske eller ta tid.

Et kriterium for å utvikle en handelstrategi for verdibaserte investeringer er derfor å ta høyde for at det nettopp kan ta tid før gevinsten realiserer seg. Verdibasert investering krever derfor at vi har god tid og kan og er villig til holde på investeringen over relativt lang tid. Med lang tid mener vi at vi bør ha en investeringhorisont på minst 3 år. Noen vil kanskje mene at dette ikke er spesielt lang tid. Men i disse dager da enkelte bytter aksjer oftere enn undertøy, så vil andre kanskje oppfatte dette som uendelig lang tid. Vår erfaring er at en korreksjon på en aksje kan typisk ta alt fra halvt år til 3 år. Men vær forberedt på at det kan ta enda lenger tid.

Typisk er det også for en aksje å ligge feilpriset og nedi en lang bølgedal over lang tid, gjerne i flere år, før markedet oppdager dette og begynner å korrigere. Et vanlig spørsmål her er om det da ikke er smartere å selge seg ut og satse på en annen «hest» som akkurat nå er i farta? Det godt mulig, men hvordan kan vi vite at den andre hesten vil fortsette i samme takt? Og hvordan kan vi vite at aksje som ligger nedi bølgedalen fremdels vil ligge der og ikke snart ta sats oppover? Vår erfaring er at korreksjoner kan starter plutselig og ofte helt uventet. Og når det først skjer, så kan kursen korrigere seg på bare uker. Tilsvarende kan en aksje som er under korrigering, plutselig ta en pause og ligge flatt i en tid eller endog synke noe tilbake. Ved å prøve å time markedet, beveger vi oss bort fra fakta, det vi kan vite med sikkerhet, og over til investering basert på ting som vi ikke kan vite med sikkerhet, altså spekulasjon.

Vi handelstrategi bygger på kunnskap og erfaringer gitt av Benjamin Graham og Philip Fisher. Bøker skrevet av disse investorene er høyt anbefalt lesestoff for å lykkes med investeringer basert på fundamental analyse.

Neste leksjon: Verdidrivere