Hva er lang sikt i aksjemarkedet?

Hva er lang sikt i aksjemarkedet?

Et vanlig privatøkonomisk råd er at man ikke skal plassere penger som man skal bruke til noe i nær framtid, i aksjemarkedet. Begrunnelsen for dette er at det svinger kraftig i aksjemarkedet, så hvis man plasserer penger der på kort sikt, så er det alltid en viss risiko for tap. Men hva er kort og lang sikt i denne sammenheng? Er det «trygt» å plassere penger som man skal bruke til oppussing om tre år, i aksjemarkedet? Om fem år? Om ti år? Det skal jeg se litt på i dette innlegget.

OBX-indeksen 1995 – 2017

Jeg har sett på helårstallene for OBX-indeksen for perioden 1995 – 2017, og beregnet avkastningen for alle fem- og tiårsperioder.

Her er avkastningen for alle femårsperioder:

 • 1995 – 2000: 110 %
 • 1996 – 2001: 36 %
 • 1997 – 2002: -28 %
 • 1998 – 2003: 41 %
 • 1999 – 2004: 34 %
 • 2000 – 2005: 68 %
 • 2001 – 2006: 165 %
 • 2002 – 2007: 332 %
 • 2003 – 2008: 39 %
 • 2004 – 2009: 72 %
 • 2005 – 2010: 44 %
 • 2006 – 2011: -4 %
 • 2007 – 2012: -3 %
 • 2008 – 2013: 153 %
 • 2009 – 2014: 54 %
 • 2010 – 2015: 35 %
 • 2011 – 2016: 73 %
 • 2012 – 2017: 81 %

Som vi ser, så har avkastningen variert voldsomt, fra – 28 % i perioden 1997 – 2002 til 332 % i perioden 2002 – 2007. 3 femårsperioder har gitt negativ avkastning. Øvrige femårsperioder har gitt en årlig avkastning på minst 6 % (6 % hvert år i fem år gir en samlet avkastning på 34 %).

Her er avkastningen for alle tiårsperioder:

 • 1995 – 2005: 253 %
 • 1996 – 2006: 259 %
 • 1997 – 2007: 213 %
 • 1998 – 2008: 96 %
 • 1999 – 2009: 131 %
 • 2000 – 2010: 142 %
 • 2001 – 2011: 155 %
 • 2002 – 2012: 320 %
 • 2003 – 2013: 251 %
 • 2004 – 2014: 166 %
 • 2005 – 2015: 94 %
 • 2006 – 2016: 66 %
 • 2007 – 2017: 76 %

Som vi ser, så har ingen tiårsperioder gitt negativ avkastning, og den dårligste perioden ga en årlig avkastning på litt over 5 % (5 % hvert år i ti år gir en samlet avkastning på 63 %).

Svakheter ved metodikken

Disse enkle beregningene må ikke tolkes for bastant, for de har sine svakheter. For det første er det kun snakk om 23 års historikk, og jeg har kun beregnet avkastningen for hele kalenderår. Hadde man brukt en annen indeks, en annen tidsperiode eller månedlige tall, kunne derfor resultatet blitt litt annerledes. Samtidig vil en analyse av historiske data fra aksjemarkedet alltid ha en litt begrenset verdi, for man kan aldri være sikker på at de samme sammenhengene vil gjelde framover i tid. Jeg mener derfor at disse enkle beregningene kan si litt om hva man bør se på som kort og lang sikt i aksjemarkedet.

Konklusjon

Når man investerer i aksjemarkedet, må man regne med at det vil svinge kraftig, og jo lengre investeringshorisont man har, desto mindre er sannsynligheten for at man vil tape penger. De fleste femårsperioder gir god avkastning, men i den perioden jeg har sett på, har altså 3 av 18 femårsperioder gitt negativ avkastning. Går man fra fem til ti års investeringshorisont, reduseres sannsynligheten for at man taper penger vesentlig, og alle tiårsperioder ga relativt god avkastning i den perioden jeg har sett på.

En enkel tommelfingerregel kan derfor være: Hvis det er svært viktig for deg å ikke tape penger, bør du ha en tidshorisont på minst 10 år når du investerer i aksjemarkedet.

Som en kuriositet kan jeg nevne at Odin og Skagen anbefaler en tidshorisont på minst 5 år for aksjefond, mens KLP anbefaler minst 10 år. Jeg syns dette er greie retningslinjer, men har altså mest sans for KLP sin anbefaling på dette området.