Hvordan forholde seg når aksjemarkedet er høyt priset?

Hvordan forholde seg når aksjemarkedet er høyt priset?

Mange av verdens aksjemarkeder anses å være høyt priset for tiden. Hvordan skal man som investor forholde seg i en slik situasjon? I dette innlegget skal vi se på dette.

Det første en må være klar over er at det er fryktelig vanskelig å spå når aksjemarkedet har nådd en topp. De fleste er enige i at aksjemarkedet er høyt priset nå, men det betyr ikke nødvendigvis at det snart vil falle. Det er slett ikke utenkelig at det vil fortsette å stige en god stund ennå. Ingenting vokser imidlertid inn i himmelen.

Her er fem konkrete strategier for hvordan du kan forholde deg til høyt prisede aksjemarkeder:

1. Rebalanser
Hvis du har en portefølje som består av flere aktivaklasser, kan det være en god idé å gjøre en rebalansering nå. Hvis du for eksempel i utgangspunktet hadde en portefølje som besto av 60 % aksjer og 40 % obligasjoner, men ikke har gjort noe med porteføljen på flere år, kan fordelingen nå ha blitt 80 % aksjer og 20 % obligasjoner. Gjør du en rebalansering slik at porteføljen din igjen får den opprinnelige fordelingen mellom aksjer og obligasjoner, vil du dempe risikoen og få et mindre tap dersom det skulle komme et kraftig fall i aksjemarkedet.

2. Øk kontantandelen
Avkastningsmessig vil det i de fleste tilfeller ikke være lønnsomt å ha mye kontanter i porteføljen, men psykologisk sett kan det likevel være greit å ha en viss kontantandel. Dersom den høye prisingen i aksjemarkedet plager deg og du sover dårlig om natten fordi du er redd for en sterk korreksjon, kan det være greit å øke kontantandelen. Hvis kontantene utgjør en stor sum penger, er det viktig at du finner en bankkonto med god (relativt sett) rente.

3. Ikke dropp spareavtalen
Hvis du har en fast spareavtale i et aksjefond, bør du bare fortsette å investere månedlig selv om aksjemarkedet er høyt priset. Å kjøpe seg opp i aksjemarkedet over flere år, for deretter å selge seg ut over flere år, er en god strategi som demper de potensielle skadene av kraftige korreksjoner.

4. Alle verdens børser er ikke like høyt priset
Det finnes mange måter å beregne hvor høyt priset et bestemt aksjemarked er, men flere av de mest kjente (blant annet CAPE) viser at aksjemarkedene i de framvoksende økonomiene og i Europa er langt lavere priset enn de i for eksempel USA og Norge er per i dag. Nå er det selvsagt en viss korrelasjon mellom de ulike aksjemarkedene, og kommer det en skikkelig nedtur i for eksempel USA, er det sannsynlig at dette vil smitte over på veldig mange andre aksjemarkeder, men det kan likevel være smart å være bevisst på hvilke deler av verden man investerer i til enhver tid.

5. Jobb med det du kan påvirke
Når alt kommer til alt, er det lite du kan gjøre med de kraftige svingningene i aksjemarkedet. Du må bare akseptere at det er slik aksjemarkedet fungerer, og at du som privatperson ikke har noen som helst påvirkning på utviklingen. Forventet avkastning er imidlertid god, så det finnes mange gode grunner til å investere i aksjemarkedet, men det betyr ikke at du trenger å bruke så mye tid og energi på akkurat dette. Hvis målet er å bygge opp en betydelig formue, vil det ofte være bedre å bruke tiden på å øke inntekten og spareraten, og heller investere langsiktig og bruke enkle strategier når du investerer i aksjemarkedet.

Oppsummering
De fem strategiene nevnt ovenfor kan bidra til å dempe de økonomiske konsekvensene av et kraftig fall i aksjemarkedet. Jeg mener de fleste bør begrense seg til det. Det finnes også strategier og produkter som gjør at du kan profittere på et kursfall (bear funds, shorting av aksjer m.m.), men skal man lykkes med slike strategier og produkter, bør man treffe bra på toppen, og det er som nevnt veldig vanskelig. Mange av produktene og strategiene for å profittere på kursfall er i tillegg relativt dyre. Jeg vil derfor kun anbefale dette for erfarne investorer.