Hvordan investere en større engangssum i aksjemarkedet?

Hvordan investere en større engangssum i aksjemarkedet?

La oss tenke oss at du plutselig arver en halv million kroner, og du lurer på hva du skal gjøre med dem. Du har allerede en økonomisk buffer på en høyrentekonto, boliglånet er ikke større enn at du lett kan håndtere en renteøkning og du har heller ikke noe annet spesielt du ønsker å bruke pengene på. Du vil derfor investere pengene i et aksjefond, men er litt usikker på hvordan du skal gå fram. Bør du investere alt på en gang, eller bør du dele opp beløpet og spre investeringen over flere måneder eller år?

Mange anbefaler å dele opp beløpet og spre investeringen over flere måneder når det er snakk om større beløp. Begrunnelsen er at du da i hvert fall ikke vil investere alt på det verst tenkelige tidspunktet (rett før et kraftig fall). Dette høres kanskje intuitivt smart ut, men er det egentlig det?

Ved å spre investeringen over flere måneder vil du ikke investere alt rett før et kraftig fall, men ved å gjøre dette øker du samtidig en annen risiko. De pengene du har på vent i investeringsperioden, vil typisk stå på en bankkonto, og risikoen for at de renteinntektene du vil oppnå på dette bankinnskuddet er lavere enn den avkastningen du kunne ha oppnådd i aksjemarkedet er høy. Den langsiktige trenden i aksjemarkedet har alltid vært stigende, og sannsynligheten for at de neste månedene vil gi positiv avkastning er relativt høy. Sannsynligheten for at du kjøper rett før et kraftig fall er imidlertid statistisk sett veldig liten. Det mest rasjonelle er derfor at du investerer alt på en gang. Så kan man argumentere for at aksjemarkedet per i dag er høyt priset, så sannsynligheten for et kraftig fall er større enn den normalt sett er. Det kan være at det stemmer, men samtidig er det utrolig vanskelig å treffe på topper og bunner i aksjemarkedet. Når det har steget lenge og man begynner å bli litt smånervøs, kan det godt være at det er langt igjen til toppen. Og motsatt, når det har falt en stund og man mener at nå kan det da umulig falle noe særlig mer, så kan det godt falle en god stund til. Mange har prøvd seg med ulike strategier for å time markedet. Noen klarer det kanskje brukbart, men jeg vil tro de fleste etter hvert innser at dette er noe man bør unngå å bruke tid på.

Selv om det mest rasjonelle vil være å investere alt på en gang, så har jeg full forståelse for at det psykologisk sett kan føles mer riktig å spre investeringen noe. Hvis tanken på å investere alt på en gang gir deg dårlig nattesøvn, bør du sannsynligvis ikke gjøre det. Et kompromiss i denne sammenheng kan være å spre investeringen, men ikke utover en veldig lang periode. Den halve millionen kan du for eksempel dele i fem, og investere hundre tusen i gangen med to ukers mellomrom. Da vil du ha investert alt i løpet av om lag to måneder. Dette vil være en god avveining mellom de to risikotypene nevnt ovenfor.

La meg legge til at jeg kun snakker om større engangsbeløp her. Mange har en månedlig spareavtale i et aksjefond, og det mener jeg absolutt at man bør fortsette å ha. Da er det snakk om at man hver måned får tilgang til nye penger. En strategi der man gradvis kjøper seg opp i aksjemarkedet over flere år, og deretter gradvis selger seg ut over flere år, anser jeg altså fortsatt som en god strategi for veldig mange.

Jeg vil også legge til at det alltid er en reell fare for større fall i aksjemarkedet. Det beste du kan gjøre for å redusere de skadene dette kan påføre porteføljen din, er å ha en lang tidshorisont når du investerer, samt at du står fritt til å selge når du selv vil (og ikke må selge på et gitt tidspunkt fordi du trenger pengene). Å ha en tilstrekkelig lang tidshorisont (minimum 10 år) er mye mer risikoreduserende enn det å spre investeringen, men det er selvsagt mulig å gjøre begge deler.