Ikke fokusere for mye på pris

Ikke fokusere for mye på pris

Når man skal spekulere eller investere i en aksje er det mange faktorer å ta hensyn til. For mange vil det å overvåke kursen til aksjen være en essensiell del av fremgangsmåten, i noen tilfeller den eneste. I denne artikkelen skal vi forsøke å sette litt fokus på andre aspekter enn kun aksjekursen, og forklare at det er andre momenter du som investor burde ta hensyn til når du kjøper aksjer.

En av de vanligste feilene en aksjespekulant gjør, er å hente frem en graf, gjerne en 1-årig kursgraf, sammenligne med aksjekursen og derfra gjøre seg opp en mening om man skal kjøpe eller ei. Ofte vil tankegangen være slik:

Kilde: Shareville.

Det vi skal legge merke til her er at aksjonæren kun bruker historisk kurs som referansepunkt når han sier om noe er billig eller dyrt. Dette blir feil, fordi selskapet vi har i januar 2018 kan være et helt annet selskap enn det vi ser i mars 2017. Før vi går videre poengteres det igjen at historisk aksjekurs i seg selv ikke er et bra verktøy for å gjøre å etablere meninger om dagens verdi.

Så hva med pris?

Alle som investerer i aksjemarkedet ønsker å betale en lav pris for en god investering. Den riktige prisen omtales ofte som ”fair value” eller indre verdi, og det er da forholdet mellom den kalkulerte verdien og dagens pris som forteller aksjonæren om han har kjøpt til en lav pris. Desto større gap mellom indre verdi og pris (hvor pris er lavere enn indre verdi), desto større sikkerhetsmargin. Eksempelvis kan vi si at en aksje har indre verdi til 100 kr, og aksjeprisen er 90 kr. Dersom kursen etter hvert går mot sin indre verdi, altså 100 kr, så vil aksjonæren ha tjent 11.1 %. Burde aksjonæren da selge?

Man skal være forsiktig med å gi absolutte svar, men over tid så er ikke prisendring det viktigste en investor burde se på. Over tid så vil den totale avkastingen bestå av resultatvekst + direkteavkastning fra utbytte + endring i pris. Ser på figuren nedenfor, så har Odin Fond illustrert eksempelet med å se på aksjeavkastningen for amerikanske aksjer de siste 105 årene. Som vi ser så kommer den langsiktige avkastningen fra 5% resultatvekst eller ”earnings per share”, direkteavkastning på 4,5% og endring i pris på 0,1%. Den totale summen er 9,6%, men ironisk nok så bruker investorer majoriteten av sin energi på å fokusere på den emosjonelle avkastningen.

Kilde: Nettmøtet fra 29.06.2016 med porteføljeforvalter, Oddbjørn Dybvad, fra ODIN Fondene hos Nordnet.
Kilde: Nettmøtet fra 29.06.2016 med porteføljeforvalter, Oddbjørn Dybvad, fra ODIN Fondene hos Nordnet.

Hva betyr dette for deg som investor?

For deg som investor betyr det at du må være klar over at den langsiktige avkastingen du kan oppnå ved å være investert i aksjemarkedet hovedsakelig ikke er basert på kursendringene som oppstår dag til dag. Din kapasitet og energi, dersom du skulle velge å investere i enkeltaksjer i stedet for indeksfond, burde heller brukes på å finne aksjer som over tid kan øke sine resultatet samt betale utbytte. Dette burde over tid gi den en hyggelig avkastning.