Investeringer og filosofi

Investeringer og filosofi

Etter en del år med prøving og feiling i aksjemarkedet, og en stadig økende interesse for investeringer, har biblioteket begynt å få en respektabel størrelse når det gjelder relevante bøker innen dette feltet. Jeg var heldig å tilfeldigvis «snuble» over boken «The Intelligent Investor» av Benjamin Graham, og dette ble starten på interessen for aksjer og investering. Biblioteket inneholder nå det meste av det Benjamin Graham publiserte, inkludert flere versjoner av Security Analysis, selve «bibelen» innen value investing. En bok av Graham som jeg ennå ikke har ervervet er «Storage and stability», denne står høyt på ønskelisten, regner med jeg har lest denne i løpet av året.

I tillegg til Graham har jeg lest en rekke andre bøker innen investering, blant annet mange biografier av kjente investorer. De aller fleste av disse bøkene kan naturligvis ikke måle seg med verkene til Benjamin Graham. Men det som slår meg er hvor stor interesse de fleste suksessrike investorer har for filosofi. Det kan virke som at en brennende interesse for filosofi nærmest er fellesnevneren for suksess i aksjemarkedet. Og den filosofien som ofte dukker opp er den eldgamle stoisismen. Denne filosofien var populær under romerriket, og kjente stoikere fra denne perioden var Marcus Aurelius, keiser i Roma 161-180 etter Kristus, og Seneca, som en kort periode var rådgiver for keiser Nero (den blodtørstige Nero tvang senere Seneca til å utføre selvmord). Det sies at Seneca i sin tid var verdens rikeste person.

Stoisismen lærer blant annet om hvordan man kan oppnå lykke ved å leve et enkelt liv, styrt av fornuft og rasjonalitet. Det kan virke selvmotsigende at Marcus Aurelius og Seneca, og så mange av dagens rikeste investorer ser ut til å omfavne en filosofi som handler om det enkle liv. Men kanskje er det nettopp denne tankemåten som førte dem så langt. De har levd et enkelt liv, der de har gjort seg uavhengig av rikdom, selv om de gradvis har bygget opp store verdifulle aksjeporteføljer. De har gjort seg uavhengig av penger, men de har beholdt dem, de er ikke følelsesmessig knyttet til dem. Benjamin Graham skrev selv i en autobiografi at han: «embraced stoicism as a gospel sent to him from heaven». Store investorer som John Templeton, Warren Buffet og Charlie munger ser også ut til å ha denne egenskapen, de blir ikke påvirket av hvordan markedene utvikler seg, de har en «stoisk ro». Dette ser ut til å være egenskapen man trenger for å være en dyktig investor. Det kan derfor være verdt å ta en titt på bøkene til Markus Aurelius og Seneca, kanskje de kan hjelpe oss å bli bedre investorer. Marcus Aurelius skrev boken «Meditations», som han skrev som en «selvhjelps» bok til seg selv, og han skrev mye av innholdet mens romerriket var i krig. Seneca skrev «Letters from a stoic», der han legger frem sin forståelse av denne eldgamle filosofien.