Kan man finne vekst på uventede steder?

Kan man finne vekst på uventede steder?

Når man leter etter enestående aksjer som kan vokse raskere enn gjennomsnittet de neste årene så ender man ofte opp med å kun se på aksjer som allerede er ganske heftig priset. Aksjer som har vist kraftig vekst de siste årene og som også ser ut til å ha en lysende fremtid er naturligvis stort sett «høyt priset». Og ofte er dette gode kjøp selv om prisen virker høy, så lenge veksten fortsetter. Men kanskje man kan finne gode vekst case som er oversett også? Jeg tenker da på selskaper som har hatt ekstremt tøffe tider de siste årene og der vekst har vært negativ, inntjening negativ og alt ser vanskelig ut. Hvis man kan finne slike selskaper, der markedet er i ferd med å snu, kan det være spennende muligheter. Hvis man tenker seg at man «rekalibrerer» vekstpotensialet på slike aksjer til det lave nivået som de ligger på, så kan kanskje disse aksjene også sees på som gode vekstaksjer, sett fra et «rekalibrert» standpunkt. Og prisen er ofte såpass lav på slike aksjer at man kanskje kan finne kjøp som er attraktive, hvis man prøver å beregne fremtidig vekst de nærmeste årene. Å finne slike typer muligheter krever naturligvis at man gjør en nøye vurdering av selskapet og markedet det opererer i, og at man klarer å tenke uavhengig, da slike aksjer som regel er upopulære å eie på det de tidspunktene da de kan være potensielt gode investeringer.