Lærdom fra aksjeboblen i Japan

Lærdom fra aksjeboblen i Japan

Boblen i det japanske aksjemarkedet på slutten av åttitallet er en av tidenes største aksjebobler. Kan vi som investerer i dag dra noe lærdom fra det som skjedde den gang?

Den japanske aksjeboblen

Den japanske aksjeboblen på slutten av åttitallet var en del av en større økonomisk boble i Japan, som også inkluderte svært høye eiendomspriser og en pengepolitikk som mange i ettertid mener var helt ute av kontroll. Den mest kjente japanske aksjeindeksen, Nikkei 225 (indeksen er prisvektet), nådde en topp desember 1989, da den var oppe i 38 957. Deretter falt den kraftig, og i august 1992 var den helt nede i 14 338. Siden den gang har det både vært opp- og nedturer, men når dette skrives er den fortsatt bare på 21 645, altså om lag 44 % under det nivået den var på i 1989.

Lærdom fra den japanske aksjeboblen

På slutten av åttitallet var jeg bare en liten gutt selv, og mine interesser gikk mer i retning godteri og Transformers-figurer (som delvis har opphav i Japan, men det visste jeg ikke den gang) enn aksjer og finans. Jeg har derfor ikke noen egne minner om den finansielle thrilleren som fant sted i Japan på den tiden. Men jeg har lest mye om den i ettertid, og jeg mener det er flere lærdommer vi som investerer i dag kan dra fra det som skjedde:

  • En boble kan blåse seg mye større enn det mange tror

Prisingen av det japanske aksjemarkedet før boblen sprakk var svært høy. De siste dagene har det vært veldig volatilt på verdens børser, med flere kraftige fall, men mange mener fortsatt at for eksempel det amerikanske aksjemarkedet er høyt priset. Det er imidlertid ikke i nærheten av prisingen i Japan på slutten av åttitallet. Ingenting vokser inn i himmelen, og boblen sprakk til slutt, men den vokste seg veldig stor før den sprakk. Lærdommen her kan være at en boble kan vokse seg mye større enn det mange, og da inkluderer jeg ekspertene, tror, og at det å selge fordi man syns prisingen begynner å bli høy kan være en farlig strategi. Ofte vil man da bli sittende på sidelinjen og se på at børsen når nye høyder.

  • Ikke invester alt i ett land, og unngå å investere for mye i eget hjemland

Selv om det ofte er en viss sammenheng mellom utviklingen på de større børsene rundt omkring i verden, så tar man en unødig stor risiko hvis man plasserer alt, eller det meste av, sin portefølje i ett enkelt land. Nikkei 225 er i dag langt under sin historiske topp, mens mange av verdens andre indekser har nådd flere nye topper siden 1989.

En vanlig felle i denne sammenheng er det som på engelsk kalles «home country bias», altså at man investerer en stor andel av egen portefølje i aksjer notert i det landet man selv bor og jobber i. Mange i Norge går i denne fellen. Oslo Børs er en veldig liten børs i internasjonal sammenheng, men mange nordmenn har likevel en stor del av sin portefølje plassert i norske aksjer.

  • Fem år er ikke lang sikt

Fondsbransjen snakker ofte om at man minst bør ha fem års tidshorisont når man investerer i aksjemarkedet. Logikken er at det i løpet av en femårsperiode gjerne vil være flere opp- og nedturer, men at oppturene i sum vil dominere og gi en god avkastning. Boblen i Japan er et godt eksempel på at ingenting er sikkert når man investerer i aksjemarkedet, og at man ikke er garantert positiv avkastning på fem års sikt.

  • Historiske nivå er ikke framtidens grenser

Boblen i Japan er en av historiens største, men ingen kan med sikkerhet si at det ikke vil komme en enda større boble en eller annen gang. Mange virker å tro at de største oppgangene, nedgangene og krakkene som har hendt tidligere setter grenser for hva som kan skje i framtiden, men slik er det selvsagt ikke. Tidenes lengste bullmarked, tidenes største bullmarked, tidenes største boble og tidenes største krakk kan skje i din levetid. Det er selvsagt ikke særlig sannsynlig, men jeg tror det er lurt å ha i bakhodet at alt kan skje når man investerer i aksjer. Personlig syns jeg ikke dette nødvendigvis bare er noe negativt, da det at alt kan skje er med på å gjøre det å investere i aksjemarkedet ekstra interessant og spennende.