Nytt aksjeverktøy

Nytt aksjeverktøy

Stockfiltr er en ny tjeneste som inneholder et imponerende søkeverktøy for aksjer og nyttige analysefunksjoner for fundamental aksjeanalyse. Databasen inneholder de fleste norske selskap notert på børsen.

Aksje screener

Vi i FundamentalAnalyse.no har testet ut screener funksjonen. Vi la inn et søk på en del vanlige kriterier, som lav prising med P/E under 10 og P/B under 1,5. I tillegg la vi inn i søket krav til 5% årlig vekst, og at selskapets styre og ledelse må eie tilsammen minst 10% av aksjekapitalen. Ut av søket kom straks 4 kandidater som oppfylte kriteriene: Austvoll Seafood, Bellship, Norwegian Property og TTS Group.

Det er lagt inn omfattende tallmateriale. I tillegg til at databasen inneholder alle vanlige nøkkeltall som marginer, vekst, gjeldsgrad osv, inneholder databasen også informasjon om styret og ledelsens aksjeandeler og insiderkjøp. Og alt dette kan søkes på, parametere hver for seg, eller i kombinasjon, for å finne det beste investeringscaset.

En fin «feature» med aksje screeneren, er at den oppdaterer søkeresultatet fortløpende, etterhvert som man stiller inn søkekriteriene. Dette er nyttig i fasen der man bare ønsker å se etter mulige case å studere videre.

Verktøyet er meget enkelt å bruke og jobben med å gjøre søket tok under 2 minutter. Skulle vi manuelt jobbet med å samle inn alt dette tallmaterialet, ville vi trolig brukt 2 måneder!

https://www.stockfiltr.com

Analyse verktøy

Etter å ha funnet noen interessante case med aksje screeneren, kan man enkelt klikke seg inn til analyse sidene og studere selskapet i detalj. Vi var nysgjerrige på Austvoll Seafood, og klikket på dette fra søkeresultatet over.

Her listes det opp nøkkeltall, regnskapsdata, balanse. Det er lagt inn både årsregnskap og kvartalregnskap. De fleste data kan visualiseres grafisk. Også utviklingen av nøkkeltall kan vises grafisk for enkelt å vise hvordan dette har utviklet seg siste årene. Dette kan være en meget nyttig funksjon for å få en bedre forståelse for om selskapet utvikler seg i riktig retning. For Austvoll Seafood kunne vi se at resultatmarginen er 13,6%, og har vært jevnt omkring dette siste 3 år, dog med en dip ned til 5,6% i Q2 for 2015.

Enkeltaksjer kan selvsagt også sammenlignes med andre aksjer og bransjegjennomsnitt. Nyttig for å kunne finne det beste caset i bransjen. Bl.a. kan vi her se at Austvoll Seafod har hatt lavere resultatmargin i forhold bransjegjennomsnittet som har vært 18,6%. Så da bør vi kanskje undersøke noen av de andre lakseaksjene.

Det er i det hele så mye interessant data og nyttige funksjoner her, at skulle vi nevnt alle ville dette blitt en svært lang artikkel. Og alternativt kan data eksporteres til Excel for egne beregninger.

Årets nyhet

Det finnes mange gode verktøy for teknisk analyse, men tilsvarende for fundamental analyse er det færre av.

Fundamental analyse av aksjer er basert på innsamling og analyse av regnskapsdata, gjerne også med andre parametere. Å samle inn slike data er en omfattende jobb, som trolig oppleves for tidkrevende for mange. Stockfiltr har nå gjort denne jobben for oss, og dem oppdaterer databasen fortløpende med nye data. Vi kan ikke annet enn forstå at denne tjenesten må være årets nyhet i 2016 innen analytikerverdenen.

Verktøyet er velegnet for både private og profesjonelle investorer. Vi gir terningkast seks.

https://www.stockfiltr.com