Om oss

Vår bakgrunn er fra finans og ingeniørbransjen. Vi har stor interesse for investeringer basert på fundamental analyse. Politisk er vi sterke tilhengere av liberalismen og kapitalismen og mener at et fritt marked med sterk eiendomsrett gir det beste grunnlaget for høy velferd i samfunnet.

Vi driver dette nettstedet som et hobbyprosjekt og har samarbeid med en del andre uavhengige bloggere. Inntektene er begrenset og går til å dekker nettstedes IT utgifter samt betaling for ekstern hjelp. Vi er interessert i å utvide prosjektet og samarbeide med flere uavhengige bidragsytere på ulike områder. Se også Samarbeid.

Fokusområde

Aksjeanalyse og investering

FundamentalAnalyse.no er et nettsted med fokus på aksjeinvestering basert på fundamental aksjeanalyse.

Våre fire store inspiratorer er Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffet og Walter Schloss. Fire personer som utvilsomt har lykkes svært godt med sine investeringer. Men også som har bidratt med en vesentlig mengde kunnskap og erfaring inne fundamental analyse.

Personlig utvikling og økonomi

Det er vår mening at liberalisme, personlig frihet og økonomisk uavhengighet er grunnlaget for å leve et best mulig liv som livet potensielt kan gi. God forståelse for personlig økonomi er derfor helt essensielt.

Politikk og samfunn

Vi er sterke tilhengere av den østerrikske skole og mener det gir en mer riktig og rasjonell forståelse av samfunnsøkonomi, i motsetning til dagens rådende keynesianisme. Kapitalismen, basert på den klassiske liberalisme med fritt marked og sterk eiendomsrett, har bragt den vestlige verden inn i den moderne tid med høy velferd og levestandard. Dessverre ser vi at kapitalismen er under sterkt press og urettmessig blir kritisert fra mange kanter. Vi tar det som vår oppgave å forsvare kapitalismen ved å gi vår versjon av nyhetsbildet basert på rasjonell og objektiv forståelse.

Ansvarsfraskrivelse

FundamentalAnalyse.no er et privat blogg og gir ingen garantere for riktigheten på informasjon som er å finne her. Vi er ikke profesjonelle rådgivere og gir ikke personlige investeringsråd og har heller ingen konsesjon til å drive den slags virksomhet. Alle omtaler av aksjer, selskaper, verdipapirer, finansielle produkter/tjenester og annen informasjonen er å anses som investeringsideer. Det anbefales at investorer konsulterer profesjonelle rådgivere i forbindelse økonomi og investeringer. Se også vår betingelser for nettstedet.

Kontakt oss

Alle henvendelser rettes på e-post til post@fundamentalanalyse.no

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og å ikke glipp av nye artikler og nyheter fra oss. Mer info her om nyhetsbrevet.