President Trump skaper optimisme

President Trump skaper optimisme

USAs President, Donald Trump, holdt en overraskende bra tale i Davos. Mens mange andre medier i Norge er negativt forutinntatt, ikke ser innholdet og hva det bringer med seg, viser videoen en president som skaper fremtidsoptimisme og velstand blant amerikanerne. Det er ingen tvil at USA har skiftet gir og tar ledelse i verdensøkonomien. Dette vil også kunne gi gode investeringsmuligheter.

Massive skattekutt

President Trump har redusert bedriftskatten fra 35% til 21%. Dette vil gi bedre økonomi for landets industri. God stemning brer om seg i næringslivet og en god del bedrifter har endog gitt skattekuttet som store bonuser til sine ansatte, enkelte så mye som $3000 til hver ansatt.

Med mindre skattetrykk frister Trump også bedriftene til å hente hjem opptjent kapital fra virksomheter i utlandet. Bedriftene har tidligere vegret seg for å hente hjem denne kapitalen da den ville bli hard beskattet. Denne kapitalen vil nå bli investert i USA og skape innovasjon, nye bedrifter og nye arbeidsplasser.

(Trump starter sin tale fra 11:00)

Med lavere skatt får bedrifter bedre muligheter til å utvide og ansette flere medarbeidere. Arbeideledigheten er på full fart nedover. Dette har også gitt jobber til grupper som i utgangspunktet har hatt problem med å komme seg inn i arbeidslivet. Dette viser med klarhet hvordan et blomstrende næringsliv gir høyre levestandard og et bedre liv for alle i samfunnet, også de svakerestilte. Arbeid og inntekt er nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom og til å skape seg et godt og lykkelig liv for seg selv og sine. Dette skaper optimisme blant amerikanerne.

USA blir konkurransedyktig

En annen viktig innsats som Trump trakk frem i talen var å fjerne unødvendige lover og reguleringer. Målet var å fjerne to reguleringer for hver ny som blir innført. Men under Trumps lederskap har man oppnådd enda bedre, å fjerne 22 reguleringer for hver ny som er blitt innført.

Reguleringer, og da spesielt unødvendige reguleringer, setter store hinder på bedriftene. Fjerning av slike reguleringer vil gi nye muligheter i næringslivet og skape arbeidsplasser som før ikke var mulig.

Skattelette og fjerning av reguleringer vil gjøre USA til et mye mer næringsvennlig land. Sammenlignet med mange andre land vil USA fremstå som mer attraktivt å investere og drive bedrift i. Med bedre forhold vil bedriftene i USA stille sterkere i konkurransen mot bedrifter i andre land. Dette kan føre til at andre land, trolig også i Europa, vil måtte revurdere egne skattenivåer og reguleringer. Det er godt mulig Trump har satt i gang en kjedereaksjon der mange andre land nærmest tvinges til forbedre egne forholdene for sitt næringslivet. Det vil utvilsomt føre til en ny vekst i verdensøkonomien og høyere velferd, også for andre land.

America first

President Trump har gitt klar beskjed om at han vil prioritere USAs interesser foran andre lands interesser. I denne sammenhengen hintet Trump også til et Europa som ikke har evnet å oppfylle sine forpliktelser i NATO alliansen. Men Trump oppfordrer også andre lands leder om å prioritere sine egne først.  Trump administrasjonene jobber iherdig med å inngå handelsavtaler med andre land, men var klar på at avtaler må være rettferdige for begge parter.

America first betyr ikke å tvinge andre land til en urettferdig avtale. Avtaler, enten det gjelder mellom land, bedrifter eller individer, må være rettferdige. I mange avtaler inngått av tidligere presidenter har USAs interesser blitt nedprioritert. Dette har skapt misnøye blant amerikanerne som har måttet betale for det i form av høyere skatter og lavere velferd.

Å sette sitt eget land først blir dessverre av mange feilaktig sett på som egoistisk og noe negativt. Men det altruistiske alternativet, å sette andre foran seg selv, er både naivt og umoralsk. Urettferdige avtaler vil aldri føre noe godt med seg. Folk vil føle seg snytt. Det vil skape splid og hat mellom folk.

Investeringsmuligheter

Med reduserte skatter vil bedriftene sitte igjen økt overskudd. Dette kan reinvestere for å skape mer verdiskaping eller betales ut i utbytte. Det vil uansett være bra for eierne og aksjonærene.

Store mengder kapital som bringes hjem til USA. Denne skal investeres i innovasjon, utvidelser og nye virksomheter. Dette vil føre med seg en rekke behov som kontorbygg, produksjonskapasitet og ny infrastruktur. Gode tider kan forventes i mange bransjer over hele landet. Dette vil over tid gjenspeiles i høyere verdsettelse av bedriftene, altså høyere aksjekurser. Oppgangen vil være bred og en effektiv måte å posisjonere seg kan være generelt å investere i amerikanske fond.