Ansvarsfraskrivelse og brukerbetingelser

Følgende betingelser gjelder for å lese og bruke informasjonene som er å finne på nettstedet FundamentalAnalyse.no:

Datert: 22.01.2018

  • FundamentalAnalyse.no tar forbehold om alle slags feil i tall, data og beregninger i analysen.
  • All bruk av informasjon, analyser og materialer på FundamentalAnalyse.no gjøres på eget ansvar. Investorer bør gjøre selvstendige undersøkelser og rådføre seg med erfarne og profesjonelle rådgivere.
  • Informasjon, analyser og annet materiale kan oppdateres og endres uten forvarsel.
  • Medlemskap på FundamentalAnalyse.no er personlig og kan ikke deles med flere andre personer.
  • Det er forbudt å distribuere informasjon, analyser og materiale som finnes på FundamentalAnalyse.no uten forehåndsgodkjenning. Men det tillates å kopiere ut til eget bruk.
  • For å registrere medlemskap på FundamentalAnalyse.no, behøves personlig informasjon som e-post adresse. FundamentalAnalyse.no respekterer personlig informasjon og forplikter seg til å ikke distribuere slik personlig informasjon til andre.
  • FundamentalAnalyse.no forbeholder seg retten til å sende ut informasjon og nyheter på medlemmenes e-post adresse. Medlemmene gis mulighet via nettstedet til å slå av dette.
  • Brukeren kan til en hver tid slette sin konto på FundamentalAnalyse.no. All personlig registrert informasjon vil da bli slettet.