Stop loss – fordeler og ulemper

Stop loss – fordeler og ulemper

Legendariske tradere som Jesse Livermore, William O’Neil og Ed Seykota har uttalt at det å kutte tapene tidlig, gjennom å bruke stop loss, er en av nøklene til å gjøre det godt i aksjemarkedet. Samtidig bruker ikke langsiktige investorer som Warren Buffett stop loss. Bør du bruke det? I dette innlegget skal vi se litt på fordelene og ulempene med stop loss.

Hva er stop loss?

Stop loss kan enten brukes generelt om det å selge når en posisjon ikke går i den retningen du hadde forventet (og da helst på et nivå som du på forhånd har definert), eller mer spesifikt om en type ordre du kan legge inn hos megleren din (da gjerne betegnet «stop loss order»). Tanken bak er imidlertid den samme, nemlig det å kutte tapene før de blir for store.

Fordeler med stop loss

Den opplagte fordelen med stop loss er at du begrenser tapene dine. Mange mener at nettopp det å begrense tapene faktisk er viktigere enn det å gjøre alt annet riktig når man opererer i aksjemarkedet. Hvis du for eksempel klarer å begrense hvor mye av kapitalen din du taper i de årene børsen faller, så trenger du ikke å gjøre det så utrolig bra i de årene som børsen stiger for å skape god meravkastning. Hvis porteføljen din faller med 10 % i verdi, må du opp 11 % for å være tilbake til utgangspunktet, men hvis den faller med 50 % i verdi, må du opp hele 100 % for å være tilbake til utgangspunktet. Å begrense tapene kan derfor være svært viktig.

Ulemper med stop loss

Det paradoksale med stop loss er at det å kutte tapene tidlig på enkeltposisjoner, ikke nødvendigvis vil øke den totale avkastningen din på sikt. La oss tenke oss at du velger ti tilfeldige aksjer fra OBX-listen på Oslo Børs. Du kjøper to aksjer i hvert av de ti selskapene, og fordeler dem på to ulike porteføljer. Den ene porteføljen bare glemmer du og sjekker avkastningen etter fem år. Den andre porteføljen følger du godt med på, og selger de aksjene som faller 10 % under kjøpskurs. Restmidlene investerer du i nye tilfeldig valgte aksjer. Også for denne porteføljen er tidshorisonten fem år. Hvilken portefølje tror du vil gi best avkastning? I spesielle perioder kan det være at porteføljen der du bruker stop loss vil gi best avkastning, men gjentar du dette forsøket mange nok ganger, vil med all sannsynlighet den porteføljen der du ikke bruker stop loss gi høyest avkastning. Hvorfor er det slik? Jo, for når du bruker stop loss så vil du ikke bare selge de aksjene som etter hvert vil falle 80 % i verdi, men du vil også selge de aksjene som først faller 20 %, men som deretter tredobler seg i verdi. I tillegg vil en portefølje der du bruker stop loss være en mer «aktiv» portefølje, og dermed generere høyere kostnader.

Det at en portefølje der du bruker stop loss gjerne er knyttet til en mye mer aktiv oppfølging, har også en annen vesentlig ulempe. Vi mennesker er på langt nær så rasjonelle som det vi liker å tro, og jo flere valg og beslutninger vi må ta, desto større er sannsynligheten for at vi vil gjøre noe dumt. For å sette det på spissen – faren for at du en eller annen gang vil gjøre noe skikkelig dumt er mye større hvis du er daytrader enn hvis du i gjennomsnitt eier hver aksje i fem år. Dette må man også ta med i betraktningen når man skal velge strategi generelt og i vurderingen av om man skal bruke stop loss eller ikke spesielt.

Bør du bruke stop loss?

Hvis du trader kortsiktig, og i hvert fall hvis du bruker giring, så mener jeg absolutt du bør vurdere å bruke stop loss. Aktiv trading gir gjerne mange gevinster og tap, og da er det ofte viktig at hvert tap ikke blir for stort. Hvor nyttig stop loss er avhenger imidlertid av hvilke strategier du bruker som trader. Hvordan du setter stop loss kan også være viktig. Det å generelt si at du selger en aksje hvis den faller 10 % i verdi er sannsynligvis ikke den beste måten å sette stop loss. Man bør ta hensyn til volatiliteten til den enkelte aksje, slik at man ikke selger på grunn av tilfeldig «støy». Hvis du investerer på lang sikt, vil jeg imidlertid ikke anbefale å bruke stop loss. Da bør hver enkel investering være basert på en mer fundamental gjennomgang av selskapets økonomiske vollgraver og øvrige styrker, og man bør ta mindre hensyn til de kortsiktige svingningene i aksjekursene, som jo ofte er mer knyttet til psykologien i markedet enn til fundamentale forhold.

Jeg mener altså at det er svært viktig at man er bevisst på hvilken hatt man har på. Er man trader, investor eller noe midt imellom? Dette vil legge føringer for hvilke strategier, verktøy og teknikker man bør bruke. Blander man kortene for mye, ender man fort opp med en rotete strategi som over tid taper mot indeksen.