Aksjeanalyse – 8 punkter i regnskapet

Aksjeanalyse – 8 punkter i regnskapet

Aksjeanalyse del 1 handler om produksjon, regnskap, nøkkeltall og finansiell stilling. Her er 8 enkle sjekkpunkter innen aksjeanalyser som filtrerer ut de fleste råtne case. Dette er tall analyse og er veldig konkret og målbart.  Et selskap som går gjennom testen er trolig verdt å investere i.

Analyse av produksjon, salg, regnskap og finans

Første del av analysen har som formål å undersøke om driften er sunn og bærekraftig. Det er forholdsvis enkel å gjennomføre da svarene stort sett er å finne i selskapets års og kvartalsrapporter. For å få et godt bilde bør man se på tallene for minimum siste 10 år, dette vil gi et bedre bilde av situasjonen. Sjekken er forholdsmessig enkel å gjennomføre.

Se også eksempel på regnskapsanalyse her

1 Har selskapet god drifts og resultatmargin?

Hele forutsetningen for at selskapet skal overleve, vokse og kunne gi utbytte, er at det genereres et overskudd. Er bedriften ikke i stand til å gi overskudd, vil den over tid tære på egenkapitalen og til slutt gå konkurs.

Et godt mål bør være at driftsmarginen er 15% og overskuddet 10% av omsetningen. Det er også en fordel at selskapet beviselig har hatt god drifts og resultatmargin over flere år, og at dette ikke bare er noe som har forefunnet spesielt i år, fordi bedriften har solgt unna noen eiendeler.

2 Er selskapet av en viss størrelse?

Vi anbefaler å se etter selskap av en viss størrelse, da både i omsetning og bokført egenkapital. Fro å gi en indikasjon på hva vi definerer som et stort selskap er, så anbefaler vi selskap med omsetting over 1 mrd. kroner.

Store selskap har flere fordeler enn mindre selskap. Det gir en rekke stordriftsfordeler og muligheter for effektivisere driften. En bedrift som gjør produktutvikling og produserer dette i stort antall, har flere produserte enheter å fordele utviklingskostnadene enn små bedrifter. Tilsvarende blir også markedsføring og administrasjonsutgifter fordelt på flere solgte enheter. Dette igjen vil kunne gi positivt bidrag på drifts og resultatmarginen.

3 Viser selskapets økonomisk stabilitet?

Undersøk om de to omsetning, driftsresultatet og overskuddet har vært stabile de siste årene. En bedrift som har hatt stabile inntekter og resultater vil med høyere sannsynlighet fortsette slik, enn en bedrift som har hatt store variasjoner i resultatet.

Read more

Membership required to read the rest of the page. Please log in or register for membership.

Username:
Password:
  
Forgotten username or password?