Regnskap eksempel

Linker:

AF Gruppen og Veidekke

Som et eksempel på aksjeanalyse av regnskap skal vi sammenligne to selskaper, AF Gruppen og Veidekke.

AF Gruppen og Veidekke er begge to store entreprenørselskaper i Norge. For mer informasjon om disse henvises det foreløpig bare til de respektive selskapers hjemmesider.

Kontroll AF Gruppen Veidekke
Nr. Beskrivelse Resultat Poeng Resultat Poeng
1.1 Har selskapet gode drifts og resultatmarginer? Gjennomsnittlig marginer i perioden 1998 til 2012:
Driftsmargin: 3,8%
Profittmargin: 2,8%EK rentabilitet: 22%
Tot.kapital rentabilitet: 15%
  Gjennomsnittlig marginer i perioden 1998 til 2012:
Driftsmargin: 3,8%
Profittmargin: 2,8%EK rentabilitet:
Tot.kapital rentabilitet:
 
1.2 Er selskapet av en viss størrelse?(Omsetning 2011) kr 7.356 mill.   kr 17.727 mill  
1.3 Viser selskapets økonomisk stabilitet? Omsetningen, driftsresultat og årsresultat har økt stort sett økt jevnt fra 1998 til 2012. Ikke gått med underskudd.Egenkapital har økt jevnt hele perioden.Nøkkeltall stort jevnt over stabile.Nøkkeltall varierer relativt mye.   Omsetningen, driftsresultat og årsresultat har økt stort sett økt jevnt fra 1998 til 2012. Fikk en dipp i 2008 etter finanskrisen. Ikke gått med underskudd.Egenkapital har ikke økt spesielt etter 2007.Nøkkeltall jevnt over stabile.  
1.4 Kan selskapet vise til stabil vekst?
(Gjennomsnittlig årlig vekst)
Vekst fra1998 til 2012:
Omsetting: 15%
Driftsresultat: 18%
Årsresultat: 17%
Opptjent egenkapital: 12%
  Vekst fra1998 til 2012:
Omsetting: 8%
Driftsresultat: 4%
Årsresultat: 9%
Opptjent egenkapital: 6%
 
1.5 Er selskapet godt finansiert? Gjeldsgrad: 74%
Gjeldsgrad, langsiktig gjeld: 13%
  Gjeldsgrad: 83%
Gjeldsgrad, langsiktig gjeld: 23%
 
1.6 Er likviditeten tilfredsstillende?(Bør være større enn 2)  Likviditetsgrad 1: 1,2    Likviditetsgrad 1: 1,2  
1.7 Betaler selskapet utbytte? Selskapet har betalt utbytte hvert år siden 1998.Utbetalt: kr 1.438 mill.
Tilbake kjøp aksjer: 0
Totalt: kr 1.438 mill.Ca 76% av overskuddet er betalt i utbytte.
  Selskapet har betalt utbytte hvert år siden 1998.Utbetalt: kr 3.645 mill.
Tilbake kjøp aksjer: kr 422 mill.
Totalt: kr 4.067 mill.
 
1.8 Har selskapet brukt overskuddet fornuftig? Akkumulert tilbakehold overskudd i perioden 1998 til 2011: kr 670 mill.Akkumulert med 5% rentes: kr 860 mill.Økning nåverdi i samme periode: kr 2.200 mill.Nåverdi (intrinsic value) har økt ca 2,5 gangen i forhold akkumulert tilbakehold overskudd med renter.Økning opptjent egenkapital: kr 400 mill.Opptjent egenkapital har økt mindre enn det som erhold tilbake av overskudd.      
  Poengsum:        

(Poeng er foreløpig ikke avsatt da det fremdeles jobbes med å utvikle et poengsystem.)

Kommentarer

Se også utregninger for AF Gruppen som kan lastes ned her. Der er det en del grafer som det henvises til.

1.1) Begge selskaper har lik drifts og profittmargin. Gjennomsnittet over tid er noe svakt, men AF Gruppen har bedret sine marginer de senere år.

1.2) Dette blir relativt subjektivt, men vi er av den oppfatning av selskap med omsetning under 1 mrd. kroner, fremdeles eller blir for små til å betraktes som sikre selskap for langsiktig investering.

1.3) Nøkkeltall for marginer varierer relativt mye, se også egen graf.

1.4) Begge selskapene har vokst siste 14 år, AF Gruppen har hatt en større og jevnere vekst enn Veidekke. Veidekke sin omsetning har vokst tagnert siste årene etter finanskrisen.

1.5) Begge selskaper har relativt lite langsiktig gjeld, men mye kortsiktig gjeld. Den kortsiktige gjelden er for det meste leverandørgjeld, antageligvis i forbindelse oppdrag. AF Gruppen ser ut til å være best finansiert av de to.

1.6) Likviditetsgraden er lav for begge selskaper, den burde være over 2.

1.7) Begge selskaper har betalt ut relativt mye utbytter.

1.8) Begge selskaper har holdt tilbake en god del overskudd og begge selskapene har økt sine omsetninger og resultater. For AF Gruppen har nåverdi (intrinsic value) økt ca 2,5 gangen i forhold det beløpet som er holdt tilbake. Dette vil også medføre at markedsverdien (aksjekursen) også vil øke tilsvarende. Historisk aksjekurs viser også at oppgangen har vært vel så det de siste 10 år. Men vi noterer at økning i opptjent egenkapital bare har økt med ca. kr 400 mill i forhold ca. kr 680 mill som er blitt hold tilbake av overskuddet i samme periode. Spesielt det siste året har mye egenkapital forsvunnet.

Konklusjoner

AF Gruppen

Selskapet har beviselig vist evne til å vokse med økende salg. Men vi er litt missfornøyd med at AF Gruppen ikke har evnet å øke opptjent egenkapital i like stor grad. En del egenkapital har «forsvunnet» på veien.

Noen nøkkeltall er imidlertid litt svake. AF Gruppen har bedret sine nøkkeltall for drifts, profitt og og rentabiliteter. De skriver i sine rapporter for siste årene at bedre styring og kontroll av risiko er grunne til dette. Dette er interessant og en mulighet til enda bedre drift, dog siste år har det blitt problemer med både marginer og kontantstrømmen. Flere undersøkelser er påkrevd før vi kan si noe mer om dette.

Videre analyser

Selv om selskapene har hatt vekst det siste tiåret, er det ingen garanti for at denne veksten vil fortsette. Det blir det opp til selskapene selv å prestere. I aksjeanalyse del 2 vil vi se nærmere på menneskene som skaper tallene styret, ledelsen og organisasjonen.

[/emember_protected]