Aksjeanalyse del 2 – Organisasjon

Aksjeanalyse del 2 – Organisasjon

Aksjeanalyse del 2. Det er mennesker som skaper resultatene i en bedrift. Uten dyktige mennesker kan selv den beste forretningen gå konkurs. 10 viktige sjekkpunkt som skiller gode bedriftene fra de dårlige.

 

I Aksjeanalyse del 1  så vi utelukkende kun på regnskapstall, både dagens tall og historiske tall. Formålet med dette var å danne oss et bilde av bedriftens lønnsomhet og om bedriften har en sunn økonomi. Men gode tall idag er ingen garanti for at morgendagen også vil bringe oss gode tall.

I Aksjeanalyse del 2 ser vi nærmere på menneskene som skaper tallene i bedriften. Dette er både eiere, styre, ledelsen og ansatte. The people factor.

Avdekke risiko

Formålet med å gjøre en slik analyse er å avdekke risikomomenter eller svake forhold internt i bedriften som kan medføre at bedriften feiler i å oppnå sine økonomiske mål. Feiler en bedrift vesentlig i del 2, er risikoen stor for at den også vil feile med å skape gode tall som beskrevet i del 1. Svekket lønnsomhet vil ha innvirkning på bedriftens intrinsic value og i det lange løp også presse ned aksjekursen.

Kilder til informasjon

Informasjon for å gjøre dette arbeidet hentes i utgangspunktet fra bedriftens års- og kvartalsrapporter. Men også andre kilder bør søkes, blant andre nyhetsmedier, bransjemedier og bedriften selv. Del 2 er nok betydelig mer krevende å gjennomføre enn del 1. Der del 1 i hovedsak gjøres ved å samle inn nøkkeltall, vil del 2 kreve en ganske grundige undersøkelser for å finne røde tråder og mønster.

Analyse av styre, ledelse og organisasjon – 10 sjekkpunkter

1. Driver selskapet innenfor sitt kjerneområde?

Det er vanskelig å være best på mer enn en ting om gangen. For å bli best på et område, må dette nødvendigvis prioriteres fremfor andre områder. Om man velger å prøve å prioritere to områder samtidig, vil den som velger å prioritere kun et område bli bedre. Dette gjelder både for enkeltindivid som for grupper av personer og bedrifter.

You must log in to read the rest of this article. Please log in or register for membership.