Aksjeanalyse – Oversikt

For å analysere et selskap og kunne si noe om det er bra eller dårlig, er det en stor fordel å ha visse kriterier å bedømme etter. Fundamental Analyse har utviklet en sjekkliste som er forholdsvis enkel å følge. Formålet med analysen er å finne gode selskap med lav risiko. Denne listen er sterkt inspirert fra Warren Buffet, vår gode inspirator som utvilsomt har lykkes best innen fundamental analyse. I tillegg har vi lagt inn en del ekstra kontrollpunkter som vi oppfatter kan være til god hjelp.

Vi har delt inn analysen i 4 hoveddeler.

De to første hoveddelene ser på bedriftens indre forhold og to siste ser på ytre forhold.

Vi begynner her med del 1.