Aksjer

Aksjer

Hva er en aksje og hvordan tjene penger på dette. Vi tar her en rask og enkel innføring for nybegynnere. Historien, hva er formålet, egenskaper og risiko med aksjer.

 

Hva er en aksje

En aksje er et verdipapir som viser at du eier en andel av en bedrift. Og som medeier har du rett til å være med å bestemme og rett på din andel av overskuddet. Eier du en aksje kan du med rette kalle deg for bedriftseier.

I hovedsak er det 3 metoder å anskaffe seg aksjer;

  • Vi kan kjøpe aksjene av noen andre. Dette kan gjøres på børsen eller ved å kjøpe direkte av noen som eier aksjen.
  • Vi kan delta i oppstart i en ny bedrift, da må vi også bidra med kapital. Da vil vi få et antall aksjer som tilsvarer vår eierandel, eller den kapitalen vi bidro med.
  • Eller vi kan delta i en emisjon. Det er når bedriften behøver mer penger og trykker opp aksjer som den selger for å skaffe seg pengene.

Historien om aksjer

I gamle dager ble aksjene trykket på papir, derfor navnet verdipapir. Det var nok den mest praktiske for å holde rede på hvem som er eiere. Siden aksjer kan fritt omsettes, var det viktig at aksjebrevet ble trykket på en måte som gjorde det vanskelig å forfalske. Ellers kunne noen forfalske aksjer og svindle til seg utbytte.

Aksjer har eksistert helt siden 1602 da verdens først aksjeselskap ble stiftet, The Dutch East India Company.

I dag brukes ikke papir lenger, og aksjene og hvem som eier dem registreres elektronisk i dataanlegg.

Formålet med aksjer

 

 

Kjøp og salg

 

 

Risiko