Hva er risiko?

Vi har i forrige kapittel sett på hvordan renter og risiko påvirker hverandre og vi lærte at med større risiko må vi kreve en større risikopremie for å kompensere for statistisk tap.

Men hva er egentlig risiko?

Teoretisk aspekt

Risiko er et utrykk for usikkerhet omkring et utfall og gjerne der en del av utfallet er av uønsket karakter.

For eksempel, det er en viss risiko forbundet med å fly. Risikoen består i at flyet kan styret, og det vil kunne medføre dødelige konsekvenser. Sannsynligheten er svært liten, men konsekvensen er desto høyere. Det er også risiko med å tippe lotto, da vi kan tape hele innskuddet, men tapet er lavt så lenge innskuddet er lavt. Sannsynligheten for å tape i lotte er svært høy, men konsekvensen er liten. I kontrast til en flyulykke som har liten sannsynligheten, men konsekvensen er stor. For begge tilfelle kan det sies at risiko er liten. I aksjemarkedet er det også risiko, og den er forbundet med at investeringen ikke gir den tenkte avkastning eller at vi taper penger. Sannsynligheten for å tape penger i aksjer er nok større en å havne i en flyulykke, men mindre enn lotto. Konsekvensen er avhengig av innskuddet. Vi har her illustrerer tre relativt vanlige aktiviteter som alle kan ha uønskede utfall, i større eller mindre grad.

Read more

Membership required to read the rest of the page. Please log in or register for membership.

Username:
Password:
  
Forgotten username or password?