Renter og risiko

I seriens tredje del, skal vi se på forholdet mellom rente og risiko. Vi har alle hørt det velkjente begrepet at for å få høy avkastning, må man ta stor risiko. Eller at investorer får betalt for å ta risiko. Men hva betyr alt dette egentlig i praksis?

Er du ny til fundamental analyse, anbefaler vi deg å først lese om beregne intrinsic value. Denne artikkelen bygger videre på første del.

Eksempel 2: Et verdipapir går tapt

Vi skal nok en gang ta i bruk eksempelets makt for å illustrere en mekanisme. La oss si vi investerer i en type verdipapirer som gir avkastning som en  fast årlig utbetalt beløp. Men verdipapiret inneholder også en risiko, som består at verdipapiret kan bli verdiløst, den vil da ikke lenger gi utbetaling og i praksis ikke la seg selge videre.

Rent praktisk er dette verdipapiret en obligasjon, men regnestykket som eksempelet skal illustrere er også gyldig for andre verdipapirer som aksjer.

La oss si vi kjøper 10 verdipapirer fra forskjellige bedrifter. Alle verdipapirene gir en fast årlig utbetaling på 50,- kroner ved årets ende.1 av 10 verdipapir går tapt

Risikoen er forbundet med at bedriften kan gå konkurs, og i eksempelet gjør vi den antakelse at hele verdipapiret da går tapt. Vi får opplyst fra folk som kjenner bransjen at det er en sannsynlighet for at 1 an 10 bedrifter går konkurs hvert år.

Read more

Membership required to read the rest of the page. Please log in or register for membership.

Username:
Password:
  
Forgotten username or password?