Verdsettelse av aksjer – Del 2

Forrige: Verdsettelse av aksjer – Del 1

Eksempel på verdsettelse

Under omsetning, på linjen for driftsinntekter og andre inntekter, leser vi at AF Gruppen for 2011 solgte prosjekter og tjenester for 7356 millioner kroner. I 2007 omsatte dem for 5538 millioner kroner. Omsetningen økte i 2008 men gikk litt tilbake i 2009, og det skyldes nok finanskrisen.  I 2010 har salget steget igjen og 2011 var det ny rekord. Tallene for 2012 fremkommer ikke, siden denne rapporten er naturlig nok er for 2011. Ønsker vi de aller seneste oppdaterte tall, må vi se i siste kvartalsrapport for dette år. Selv om det var en nedgang under finanskrisen, ser det ut som at AF Gruppen har klart seg bra og også økt salget i løpet de siste 5 år. Under resultat, på linen for resultat etter skatt, leser vi at AF Gruppen hadde 303 millioner kroner i overskudd i 2011.  I 2007 var overskuddet 175 millioner. Til vår (og kanskje overraskelse) ser vi at AF Gruppen hadde overskudd også under finanskrisen. Overskuddet har økt for hvert år siste 5 årene. Den nysgjerrige leser kan selv laste ned siste kvartalsrapport og sjekke om det fremdeles er overskudd i 2012, men vi begynner å ane et mønster. Det kan se ut som at AF Gruppen er en svært stabil pengemaskin for sine eiere. Resultatet etter skatt, som er et overskudd for AF Gruppen, er de pengene som selskapet sitter igjen med av omsetningen etter at alle utgifter, lønninger, renteutgifter osv er betalt. Eierne (aksjonærene) til AF Gruppen bestemmer selv hva selskapet skal gjøre med dette overskuddet. Dette bestemmes som regel på den ordinære generalforsamlingen som holdes en gang i tidsrommet april-juni. Vanligvis pleier man å gi en del i utbytte likt fordelt på alle aksjer  og la resten av overskuddet bli igjen i selskapet som kapital for å utvide virksomheten.

Beregne intrinsic value

Vi beregner intrinsic value for selskapet og tar utgangspunkt i siste tre års resultater. Gjennomsnittlig resultat for AF Gruppen siste 3 år er 327 millioner kroner. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 4 kroner. Ved å diskontere dette med 5% avkastningkrav, får vi en konservativ intrinsic value per aksje på kr 72. Klikk og se forumpost under aksjeanalyser for beregning. Dagens aksjekurs er 79 kroner. (5.10.2014) Selskapet fremstår dermed som underpriset, men ikke mye. Vi har 7 kroner i forskjell og dette tilsvarer en sikkerhetsmargin 9%. Avkastning i forhold dagens aksjekurs: 4 kroner  / 72 = 5,5%.

Utbytte

AF Gruppen har vært generøse med betaling av utbytte. Selskapet har som mål å betale ut ordinære 50% av resultatet i utbytte Men de siste årene har det blitt utbetalt ekstraordinære utbytter, og totale utbytter har faktisk vært større enn overskuddet. Utbytte for 2013 er 6 kroner per aksje.

Vurdering av aksjen

Vi har nå gjort noen enkle kalkulasjoner og det er på tide å gjøre noen konklusjoner om AF Gruppen:

  • Ved å beregne intrinsic value utifra antatt risiko og dets tilsvarende rentenivå i markedet som tilsvarer 5%, finner vi at selskapet per idag er verdt ca. kr 79,- per aksje.
  • Aksjekursen er per idag kr 72,- per aksje og er marginalt underpriset.
  • Ved å kjøpe aksjer i bedriften vil man oppnå ca. 5,5% avkastning i forhold bedriftens resultat og 8% i forhold siste utbytte. Rimelig bra i forhold bankrente.

Aksjekurser vil over tid tilnærme seg intrisic value, men kan i det kortsiktige bildet både være langt under og langt over. I forhold dagens tall fremstår AF Gruppen som noe underpriset og aksjekursen bør derfor over tid gå opp med ca. 9%. Dette forutsetter at overskuddet holder seg stabilt. Regnskapet for siste fem år viser at bedriften er inne i en god trend, og om denne trenden fortsetter og overskuddet øker, vil det også øke intrinsic value og gi grunnlag for ytterligere kursstigning. I tillegg til eventuell kursstigning vil man også få årlige utbytter. Om overskuddet øker, vil det også trolig gi større utbytter, siden AF Gruppen har som uttalt mål å gi ut halve overskuddet i utbytte.

Oppsummering

Utifra tallene alene, kan det synes som at AF Gruppen er underpriset og kjøp av aksjen vil overtid kunne gi en gevinst, både i kursstigning og utbytter. Merk at vi i denne delen har kun vurdert AF Gruppen ut ifra resultatet. Det er en del av den fundamentale analyse. Før en analyse kan kalles komplett, bør også andre regnskapstall vurderes, markedssituasjon, ledelse og globale konjunkturer betraktes. Vil vil i senere artikler se mer på dette. Er dette første gang du ser på fundamentale forhold? Vi har også listet opp linker til to andre bedrifter. Som en øvelse kan  du analysere disse to bedriftene på egen hånd. Selv om AF Gruppen har gode tall, kan det også være at andre bedrifter har enda bedre resultater og er enda mer underpriset. Neste artikkel: Forholdet mellom renter og risiko