Verdsettelse av aksjer – Del 1

Verdsettelse av aksjer – Del 1

Riktig verdsettelse av aksjer og selskaper er viktig for å unngå å investere i aksjer som er overpriset. Vi forklarer hvordan dette kan gjøres på en enkel måte. Korrekt verdsettelse av aksjer og selskaper er helt essensielt i fundamental aksjeanalyse og vil hjelpe deg å gjøre investeringer i gode case.

Verdsettelse av selskaper handler om å beregne det et selskap virkelig er verdt. Denne verdien kan avvike fra den prisen som aksjen handles for på børsen. For aksjeinvestering er formålet med å beregne riktig verdi er å finne de selskaper som er underpriset og dermed aksjer som kan forventes å stige i pris.

Innhold:

  • Hvordan verdsettes aksjer
  • Hvor finner jeg viktig informasjon om selskapet
  • Eksempel på verdsettelse av et selskap

Hvordan verdsettes en aksje?

På lang sikt er det selskaps inntjening og overskudd som styrer aksjekursen. Overskuddet disponeres av selskapets eiere, altså de som eier aksjer i selskapet. Overskuddet kan betales ut i utbytter, eller selskapet kan beholde det og reinvesteres dette for å skape enda større overskudd. Verdsettelse av aksjer, handler derfor om å estimere en bedrifts fremtidige overskudd. Kan du med høy sikkerhet klare å se hvordan inntjeningen blir i fremtiden, vil du også med god sikkerhet kunne forutse aksjekursen. Sammenhengen mellom en bedrifts inntjening og aksjekurs er nærmere forklart her om intrisic value. Husk at vi her snakker langsiktige trender og vi må derfor innta en langsiktig strategi. Les mer om en slik investeringstrategi.

Det er derfor to viktige parametere vi må forstå for å verdsette et selskap:

  • Hvor stor blir den fremtidig inntjening
  • Hvor stor sikkerhet har vi for at dette er beregnet riktig

Har vi god kontroll på disse to parameterne, kan vi med god sikkerhet forutse fremtidig aksjekurs. Det nytter ikke å estimere et fremtidig tall, dersom dette viser seg å bli langt lavere enn antatt. Da vil også aksjekursen bli tilsvarende lavere, og vi risikerer å gjøre en dårlig investering som ikke gir særlig avkastning, i verste fall negativ avkastning. Noen vil kanskje bli skeptisk til å se langt inn i fremtiden og mene at det er umulig å spå fremtiden. Vi skal ikke påstå at dette er enkelt, men ved å gjennomgå forskjellige bedrifter på en systematisk måte, kan vi se trender på hvem som leverer gode varer og hvem som tenderer til ikke å gjøre det. Les også artikkelen om det å spå aksjekurser.

Fokuser på solide selskaper

Det å skaffe seg god nok sikkerhet for at vi har beregnet riktig, kan for svært mange aksjer være særdeles vanskelig. Vi skal ha rimelig god oversikt over en bedrift og dets markedet for å estimere fremtidig inntekt. Men det finnes et annet alternativt, å eliminere alle usikre selskaper som enten skorer dårlig på forskjellige nøkkeltall eller som vi ikke er i stand til å si noe sikkert om. Dette gjør analysearbeidet en god del enklere. Følg disse 8 sjekkpunktene for aksjeanalyse av regnskap.

Det er ledelsen og personene som jobber i bedriften som skaper resultatet. Dette er derfor en essensiell faktor å undersøke for å kunne si noe om hvor stabilt det økonomiske resultatet vil utvikle seg. Det er forskjell på god og dårlig ledelse, og vi foretrekker helt klart å gjøre investeringer i bedrifter med solid ledelse. Her er 10 sjekkpunkter for analyse av styre, ledelse og organisasjon.

Etter å ha sortert og filtrert ut alle selskaper som ikke er oppfyller våre strenge kriterier over, sitter vi igjen med et knippe solide selskaper som vi bør studere nærmere. Vi vil her finne selskaper med en jevn årlig inntekt, solid balanse, årlige utbytte og bra score på alle viktige nøkkeltall. Vi begynner å ane en klar trend for hva vi kan forvente i fremtiden. Sannsynligheten er her større for at overskuddet vil fortsette i samme retning. Historien kan fortelle oss mye om fremtiden.

Et godt verktøy for dette er å sette opp tall for mange år tilbake i et regneark, som vi har godt i dette regnearket for AF Gruppen.

Read more

Membership required to read the rest of the page. Please log in or register for membership.

Username:
Password:
  
Forgotten username or password?