Vekstaksjer eller verdiaksjer

Vekstaksjer eller verdiaksjer

I 2014 kåret Morningsstar Skagen Kon Tiki og fondsforvalter Kristoffer Stensrud til beste forvalter i kategorien globale aksjer. Fondet var toppratet av Morningstar, med fem stjerner, og hadde levert fra oppstart en snittavkastning på 15.8 %, mot 7.9 % for referanseindeksen. Fondet hadde faktisk slått referanseindeksen hele 11 av 12 år. Til dette kommenterte Kristoffer Stensrud følgende: – Det er en veldig hyggelig anerkjennelse. Og det viser at investeringsfilosofien vår virker over tid, sier teamleder Stensrud. 

Hva er status for Skagen Kon Tiki nå?

Om vi sjekker A aksjen, så ser vi at fra slutten av 2014 til slutten av 2016 så leverte fondet null avkastning. Den 3-år annualiserte avkastningen er 9.8%, og morningstar har satt ned fondet til 3 stjerner. Morningstar nevner flere grunner, men vektlegger at Kristoffer Stensturd har sluttet og at de nå har fått en ny forvalter.

I 2015 og 2016 opplevde Skagen at fondskapitalen gradvis gikk ned, fordi kundene var leie av å vente mens markedet steg i kraftig takt. Den nye sjefen, Øyvind Schanke, forklarte dette med at kundene ønsket å være med bull markedet, og overførte derfor penger fra verdi til vekst. Men hva betyr dette? Disse begrepene verdi og vekst? Vi kan definere verdiinvestering og vekstinvestering slik:

  • Med verdiinvestering så mener vi at en investor fokuserer på det langsiktige fundamentale bildet til selskapet, som inkluderer den finansielle styrker, nåværende kontantstrøm, og prøver å finne den indre verdien til aksjen. Dersom aksjen handles på børsen til en pris under den indre verdien, så blir verdiinvestoren interessert.
  • Med vekstaksjer så mener vi at en investor fokuserer mye mindre på nåværende status for selskapet, men mer på potensialet for fremtidige inntekter til selskapet. At et selskap ikke tjener penger nå er ikke like viktig for en vekstinvestor som en verdiinvestor. Han vektlegger derimot muligheten for at selskapet, i fremtiden, skal begynne å få store salgsinntekter, og investerer basert på dette. Dette betyr derfor at en vekstinvestor ikke er like opptatt av klassiske multipler som P/E og P/B.

Så hva har vi sett i dette bullmarkedet? Jo, vekstaksjer som Nvidia, Amazon og Netflix har dominert oppgangen til den teknologiske indeksen NASDAQ. Det er tydelig at det å eie disse verdipapirene de siste årene har vært en svært lønnsom affære. Men i et slikt børsklima bør investorer være svært forsiktige. Ingen aner når korreksjoner eller krakket kommer, men en ting er sikkert, når det kommer så vil aksjer med P/E på 300 oppleve kraftige korreksjoner. Mye kapital vil strømme fra teknologiske og sykliske aksjer til mer defensive aksjer som konsumentaksjer og ikke sykliske aksjer. Trolig vil mye kapital også strømme fra vekstaksjer til verdiaksjer.

John C. Bogle om verdiinvestering

I boken ”The Little Book of Common Sense Investing” av John C. Bogle kan vi lese følgende pengene som strømmet til vekstfond i dot.com boblen:

While only 20 percent of their money went into risky aggressive growth funds in 1990, they poured fully 95 percent into such funds when they peaked during 1999 and 2000. After the fall, when it was too late, investor purchases dried up to as little as $50 billion in 2002, when the market hit bottom. They also pulled their money out of growth funds and turned, too late, to value funds” 

Kanskje dette kan forklare noe av den kapitalstrømmen det globale vekstfondet Skagen Kon Tiki har opplevd? Mitt ønske er at du husker Bogle sine ord, og funderer på hva du gjør min din kapitalbeholding.